TOKAI was installed in Singapore and Thailand

TOKAI was installed in Singapore and Thailand
September 3, 2018 JLG Consulting
              Singapore as seen by our colleague Florin

It’s always nice when you experience new things. And when you start new projects or meet new people. But especially when you get to travel to Singapore and Bangkok all in one month and get all the above.

Yes, that’s right: JLG’s TOKAI development team together with Eurocontrol representatives travelled to Singapore and Bangkok last month to install the already famous eTOKAI (Electronic Toolkit for ATM Occurrence Investigation).

Even if the tool was initially developed for EU member states usage, it was received so well by the users so that other Non-EU countries started showing interest in deploying the tool at their premises, too. You know what they say: a good product (mostly) sells itself.

And after all these years working on TOKAI, we are very happy to see users engagement increasing and of course, interest building up around this web-based occurrence reporting and investigation tool.

Non-EU TOKAI users:

 • Thailand – July 2018
 • Singapore – July 2018
 • Open discussions with few other prospect non-EU countries

 

ABOUT TOKAI

Tool Kit for ATM Occurrence Investigation (TOKAI) is the main tool to collect and analyze the occurrence reports from ANSPs and to support investigation and recommendations in order to avoid future similar situations.

EUROCONTROL has developed the TOKAI (Toolkit for ATM Occurrence Investigation) tool, consisting of several applications to support the complete investigation process. It is suitable for application in operational, engineering and support environments.

TOKAI provides a means for occurrence notification and enables a harmonized application of relevant safety regulations (ICAO Annex 13, ESARRs and relevant EC Directives and Regulations). Furthermore, it enables the user to transfer data to an ECCAIRS system (European Coordination Centre for Accidents and Incidents Reporting System), or to produce reports in different formats, including the AST (Annual Summary Template), needed for the exchange of safety information with EUROCONTROL.

 

TOKAI @AEROTHAI Thailand and @CAAS Singapore

 

It all started about two years ago when Thailand and Singapore, two countries that are in close relation to Eurocontrol expressed their intentions to use eTOKAI in the future.

It was only until beginning on 2018 when the decision to install the Toolkit for ATM Occurrence Investigation was taken.

 • SINGAPORE installation of eTOKAI v2.1.110 and training : Mid July 2018
 • AEROTHAI Thailand installation of eTOKAI v2.1.110 and training : End July 2018

The installation and training took  one week tool is now up and running on both ANSPs premises. JLG and Eurocontrol are keeping close contact with Singapore and Thailand authorities to help them fully integrate the eTOKAI in their Safety Management Systems and thus, help maintain and even increase the Safety levels of the aviation in their countries.

These two events are a very important milestone in eTOKAI “career”, demonstrating not only the fact that both Eurocontrol and JLG’s work is appreciated and qualitative, but that is USEFUL.

Eurocontrol Safety in Aviation standards are considered also outside Europe, which makes us more than happy that we are their chosen partners in this journey towards reaching maximum safety levels all across the world, together with all the other stakeholders in the industry.

READ MORE

You can read more about Eurocontrol on www.eurocontrol.int and about our portfolio at www.jlg.ro/portfolio

 

[Romanian]

Este întotdeauna frumos când experimentam lucruri noi. Și atunci când începem proiecte noi sau întâlnim oameni noi.
Dar mai ales atunci când avem ocazia să călătorim în Singapore și Bangkok – toate într-o lună – și să ne bucurăm de toate cele de mai sus.

Da, așa este: echipa noastra de dezvoltare a TOKAI, împreună cu reprezentantul Eurocontrol, au călătorit în Singapore și Bangkok luna trecută pentru a instala eTOKAI (Instrumentul Electronic de Investigare a Accidentelor si Incidentelor din ATM).
Chiar dacă instrumentul a fost inițial dezvoltat pentru utilizarea în statele membre ale UE, acesta a fost primit atât de bine de către utilizatori, astfel încât și alte țări din afara UE au început să manifeste interesul de a-l utiliza. Știți ce se spune: un produs bun (aproape) se vinde singur.
Și după toți acești ani de dezvoltate al TOKAI, suntem foarte bucuroși să vedem creșterea implicării utilizatorilor și, bineînțeles, creșterea interesului în jurul acestui instrument de raportare și investigație a evenimentelor aviatice.

Utilizatori TOKAI non-UE :

 • Thailanda – iulie 2018
 • Singapore – iulie 2018
 • Discuții cu alte câteva țări din afara UE

 

DESPRE TOKAI

 

Toolkit-ul pentru investigarea cazurilor de ATM (TOKAI) este instrumentul principal de colectare și analiză a rapoartelor privind evenimentele de siguranta aviatica și de sprijinire a investigațiilor și a recomandărilor pentru a evita situațiile similare viitoare.

EUROCONTROL a dezvoltat acest software, alcătuit din mai multe aplicații pentru a sprijini procesul de investigare completă. Este potrivit pentru aplicații în medii operaționale, de inginerie și suport.

TOKAI oferă un mijloc de notificare a evenimentelor și permite aplicarea armonizată a reglementărilor relevante privind siguranța (anexa 13 OACI, ESARR și directivele și regulamentele CE relevante). În plus, permite utilizatorului să transfere datele într-un sistem ECCAIRS (Centrul European de Coordonare a Sistemului de Raportare a Accidentelor și Incidentelor) sau să producă rapoarte în diferite formate, inclusiv AST (Annual Summary Template), necesare pentru schimbul de informații privind siguranța, cu EUROCONTROL.

 

TOKAI @ AEROTHAI Thailanda și @CAAS Singapore

 

Totul a început acum doi ani, când Thailanda și Singapore, două țări care sunt în strânsă legătură cu Eurocontrol, și-au exprimat intenția de a folosi eTOKAI în viitor.

Abia la începutul anului 2018 a fost luată decizia de a instala TOKAI.

 • instalarea SINGAPORE a eTOKAI v2.1.110 și training: la mijlocul lunii iulie 2018
 • instalarea AEROTHAI Thailanda a eTOKAI v2.1.110 și training: la sfârșitul lunii iulie 2018

Instalarea și instruirea a durat aproximativ o săptămână, iar TOKAI ruleaza acum in cadrul ambelor ANSP-uri. JLG și Eurocontrol mențin legatura strânsa cu autoritățile din Singapore și Thailanda pentru a le ajuta să integreze pe deplin eTOKAI în sistemele lor de management al siguranței și, astfel, să contribuie la menținerea și chiar creșterea nivelurilor de siguranță ale aviației în țările lor.

Aceste două evenimente reprezintă o etapa foarte importantă în “cariera” eTOKAI, demonstrând nu numai faptul că atât activitatea Eurocontrol, cât și cea a JLG este apreciată și calitativă, dar este si utila.

Standardele Eurocontrol privind siguranța în aviație sunt luate in considerare, de asemenea, în afara Europei, ceea ce ne face mai mult decât fericiți că suntem partenerii lor în această călătorie de atingere a nivelurilor maxime de siguranță în întreaga lume, împreună cu toți ceilalți actori din industrie.

CITESTE MAI MULT

Puteți citi mai multe despre Eurocontrol pe www.eurocontrol.int și despre portofoliul nostru la www.jlg.ro/portfolio.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*