2018 ends with TOKAI meetings in Brussels

2018 ends with TOKAI meetings in Brussels
January 8, 2019 JLG Consulting

[EN]

First, have a Happy New Year!

2018 was a year in which the number of lines of code written at JLG went up a lot. And because no development is deployed without full approval and recommendations from users, December was the month when TOKAI progress had to be reviewed and future plans needed to be established.

Safety Management Tools User Group reached edition #6. The Change Control Board meeting reached #14 and our colleagues Florin and Edward just came back from EUROCONTROL where they have discussed about latest TOKAI release, improvements and testing, usage across Europe and the US, as well as the integration of eTOKAI with a business intelligence (BI) tool.

JLG constantly participates to safety forums and user groups in order to support the evolution of the European Safety Management Systems.

One of the main projects JLG is involved actively in, is the development of TOKAI – Toolkit for ATM Occurrence Investigation in collaboration with EUROCONTROL – The European Organization for the Safety of Air Navigation.

The advantage of TOKAI is that it is a one-stop-shop, meeting legal obligations to report and investigate occurrences, and providing a number of statistical functions ideal for reporting, thus making it the central tool within any ANSP Safety Management System (SMS). To date, over 60 ANSPs around the world have adopted the tool, which pays tribute to the quality of the tool and the work behind.

Key users of these tools cover the user spectrum, from large European ANSPs such as DFS and ENAV (with DSNA and NATS currently setting it up), to medium-sized users such as Austro Control, NAVIAIR or Belgocontrol, or smaller users such as Malta ATS, FerroNATS or Bournemouth TWR. United States FAA is also a present member of the TOKAI family, always bringing a lot of value to the project. Their involvement into development and analysis is remarcable and we only hope the collaboration will last for a long time.

Next steps are oriented towards implementation of a business intelligence software that will be integrated with TOKAI that will enhance even more all the possibilities for analysis of collected and reported safety relevant information. For the past year, Eurocontrol has worked in collaboration with University La Sapienza, Rome to develop a way in which a more complex BI-type dashboard can be implemented in eTOKAI. First steps have been made, but there’s a long and exciting road ahead of the aviation safety and we’re so happy to be a part of it.

We are as excited as the users to see the results of this new integration, and we’ll keep you updated. Here, on Facebook and LinkedIn. So if you haven’t already, please follow us.

Have a good 2019.

[RO]

In primul rand, la multi ani!

2018 a fost un an în care numărul de linii de cod scrise la JLG a crescut foarte mult.
Și pentru că nici o dezvoltare nu se desfășoară fără aprobarea completă din partea utilizatorilor, luna decembrie a fost luna în care progresul TOKAI trebuia revizuit și planurile viitoare trebuiau create.

Grupul de utilizatori  al Instrumentelor de gestionare a siguranței aeriene se află la ediția nr. 6.
Ședința Consiliului de Control al Schimbărilor a ajuns la editia #14, iar colegii noștri, Florin și Edward, s-au întors de la EUROCONTROL unde au discutat despre ultima versiune TOKAI, îmbunătățiri și teste, utilizarea în întreaga Europă și SUA, precum și integrarea eTOKAI cu un #BI instrument de business intelligence.

JLG participă în mod constant la forumuri pentru siguranță și la grupuri de utilizatori pentru a susține evoluția sistemelor europene de management al siguranței.

Unul dintre proiectele in care JLG este implicat active este dezvoltarea TOKAI – Instrumentul pentru Investigarea Incidentelor ATM în colaborare cu EUROCONTROL – Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene.

Avantajul TOKAI este acela că este un tool unic ce îndeplinește obligațiile legale de a raporta și investiga evenimentele și de a oferi o serie de funcții statistice ideale pentru raportare, făcând astfel instrumentul central în orice sistem de management al siguranței (SMS) al unui furnizor de servicii de trafic aerian (ANSP). Până în prezent, peste 60 de ANSP-uri din întreaga lume au adoptat instrumentul, care aduce un omagiu calității tool-ului și a muncii din spatele acestuia.

Utilizatorii principali ai acestor instrumente acoperă spectrul de utilizatori, de la ANSP-uri mari din Europa, cum ar fi DFS și ENAV (cu DSNA și NATS în prezent), către utilizatorii de dimensiuni medii precum Austro Control, NAVIAIR sau Belgocontrol sau utilizatori mai mici, cum ar fi Malta ATS , FerroNATS sau Bournemouth TWR. FAA (Statele Unite ale Americii) este, de asemenea, un membru prezent al familiei TOKAI, care aduce întotdeauna o mare valoare proiectului. Implicarea lor în dezvoltare și analiză este remarcabilă și sperăm ca aceasta colaborare să dureze mult timp.

Pașii următori sunt orientați către implementarea unui software de business intelligence care va fi integrat cu TOKAI, care va îmbunătăți și mai mult toate posibilitățile de analiză a informațiilor relevante privind siguranta traficului aerian, colectate și raportate. Incepand de anul trecut, Eurocontrol a lucrat în colaborare cu Universitatea La Sapienza din Roma pentru a dezvolta un mod în care un concept de dashboard tip BI mai complex ce poate fi implementat în eTOKAI. Au fost făcuți primii pași, dar există un drum lung și interesant în fața siguranței aviației și suntem extrem de fericiți că suntem o parte din ea.

Suntem la fel de entuziasmați ca si utilizatorii sa vedem rezultatele acestei noi integrări și vă vom ține la curent. Aici, pe Facebook și LinkedIn. Deci, dacă nu ați făcut-o deja, urmariți-ne.

Sa aveti un 2019 bun!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*